Анавар

АнаварПрез 1989 г. оксандролонът (повече известен с търговското име анаварбел. ред.), един от най-мощ­ните анаболни стероиди, бе забранен. Заради една при­чина: бодибилдинга. Лекарите бяха разочаровани – той има грамаден по­тенциал при лечението на различни болести и най-вече при загубата на тегло, свързана със СПИН. Атлетите също оклюмаха – заради разумната цена и възможността да предизвика голям мускулен растеж на практика без стра­нични ефекти анаварът бе придобил почти култова слава сред билдерите. Синтезиран за първи път от Р. Папо и Кр. Джънг през 1962 г., оксандролонът е химически роднина на метилтестостерона. Описан като 4,5 дехидро дери­ват с уникална химическа конфигурация – на място­то на въглеродния атом има кислороден.