Бета аланин или креатин?

Бета аланинБета аланинът е единствената натурално получаваща се бета аминокиселина. Той има много сходни черти с креатина и често го рекламират и обявяват като „новия креатин” или „креатин на по-високо ниво”. Подобни сравнения са обясними, но са много неправилни, тъй като навеждат незапознатите на мисълта, че единият суплемент може да замени другия. От гледна точка на ефикасността бета аланинът може да е наравно с креатина, но не може да го замени. Някои от причините за тази неправилна формулировка се крият в сходствата между тях:

– пионер В научните и опитните им изследвания е един и същ човек – д-р Роджър Харис, който се счита за открива­тел и баща на креатина

– за бета аланина се натрупаха достатъчно изследвания (и броят им продължава да расте), доказващи, че превъзхож­да всички суплементи от този тип без креатина и кофеи­на.

– след откритието на креатина в науката за спортното хранене не е имало така ефикасен суплемент, подобряващ мускулната дейност, като бета-аланина и…