Бета аланин или креатин?

Бета аланинБета аланинът е единствената натурално получаваща се бета аминокиселина. Той има много сходни черти с креатина и често го рекламират и обявяват като „новия креатин” или „креатин на по-високо ниво”. Подобни сравнения са обясними, но са много неправилни, тъй като навеждат незапознатите на мисълта, че единият суплемент може да замени другия. От гледна точка на ефикасността бета аланинът може да е наравно с креатина, но не може да го замени. Някои от причините за тази неправилна формулировка се крият в сходствата между тях: