Жени бодифитнес опън

1.Екатерина Върбанова (140)

2.Любомира Стефчева (141)