Изкълчване на глезенната става

Изкълчване на глезенната ставаИзкълчване на глезенната става: Травматизмът в областта на глезените е един от най-често срещаните и широко представени проблеми сред хората, практикуващи различни видове спорт. Честотата на глезенните травми е обусловена от анатомичната особеност на ставата. Глезенната става е образувана от ставните повърхности на долните краища на двете пищялни кости. При това долната ставна повърхност на голямата пищялна кост се съчленява с горната повърхност на таранната кост. Глезенните израстъци на пищялните кости, така наречените малеолуси, обхващат от двете страни тялото на таранната кост, образувайки ставна вилица. По този начин на ставата се придава допълнителна стабилност. Ставата се укрепва отзад и отпред от задна и предна междупищялна връзка и от преминаващите сухожилия на мускулите.