Изпотяването и потта

Както знаете, потенето има важна функция – да охлажда тялото ни чрез изпаряването й и така поддържа относително постоянна температура. Може би ще се изненадате, но за това дали потта е поносима или зловонна има значение не само хигиената, но и храната, която сме яли, но за това по-нататък. Хората имат два основни типа потни жлези. Екринните (те са от 1,6 до 4 млн.) са пръснати по цялото тяло. Най-гъсто са разположени по дланите и стъпалата, а най-ниска е плътността им по бедрата. Управлението им се осигурява от…

You need to login to view the rest of the content. Please . Not a Member? Join Us