Инсулинът ли? Помисли отново

ИнсулинътПреди години за обикновения билдер идеята за инжекция с инсулин с анаболна цел бе голямо предизвикателство. През 80-те единствените редовно пос­тавящи си такава инжекция бяха диа­бетиците. Сега инсулинът е част от ме­дикаментозната подготовка на някои атлети и според слуховете мнозина от тях са го използвали на олимпиадата в Атланта 1996-а. Той увеличава притока на креатин в мускулите – ето защо толкова много билдери си поставят инжекции с инсулин. Но безопасен ли е всъщност? Единственото му истинско предназ­начение е да контролира диабета, а той съществува в две форми. Инсулинозависимият диабет (тип I) се характеризи­ра със загуба на функциите на бета клет­ките в панкреаса, където той се произ­вежда. Диабетиците от този тип трябва да го приемат външно, за да оцелеят… Но безопасен ли е всъщност инсулинът – помисли отново…