Концентрично или ексцентрично?

Дали ексцентричната фаза на движение няма да се окаже по-важна от концентричната? Спортната практика и наблюденията в залите за силова тренировка показват, че трениращите обръщат много повече внимание на концентричната фаза, отколкото на ексцентричната. Така ли трябва да бъде в действителност? Ще ви посоча някои факти, които би трябвало да накарат фитнесманиаците да преразгледат този подход…