Креатинни комбинации

45 - JULY 2010Креатинът може да стане още по-ефикасен, когато се вземе в правилното време и в правилната комбинация. Тази тук ще умножи ефекта от него максимално и с нея  ще качите маса и сила както никога преди.

…плюс “Горят ли мазнини диглицеридите?”

Често се спори коя е най-добрата мазнина за сваляне на тегло – зехтин, кокосово масло, средноверижни триглицериди и т.н. Но веднъж в магазина на рафта до зехтина забелязах уникален вид олио, наречено “Enova”, богато на ди-(или диа)глицериди (ДГ). Последните са глицерид, съставен от…

—>Силата на креатина<—

One thought on “Креатинни комбинации”

Comments are closed.