Липсващото движение

В методиката “CrossFit”  има много полезни неща: много и различни умения, развитието и на трите енергийни системи – креатинфосфатната, анаеробната и аеробната, атмосфера на мотивация и отборна работа. Но… си има и своите недостатъци. Най-големият от тях при повечето CrossFit програми е прекомерната (и в някои случаи единствената) работа в сагиталната плоскост на движенията. Т.е. липсва още нещо. Важно ли е то?

Трябва да влезете, за да видите останалата част от съдържанието.Моля . Нямате регистрация? Свържете се с нас