Метандриол дипропионат

Ще го срещнете и под търговските имена „Меthostan”, „Methylandrostenediol Dipropionate”, „Methastan” и като австралийските ветеринарни стероиди „Drivе”, „Spectriol”, „Gledabol” и „Filibol Forte”. Това е водно разтворим инжек­ционен стероид (в Европа е по-разпространена оралната му форма) с активна съставка метандриол дипропионат, много сходен с прохормона 5-аndrodiol, с изключение на това, че е 17-алфа алкилиран и е естерифициран в двата края на веригата с пропионатен естер. Затова мнозина считат метандриол дипропионата по-скоро за прохормон, отколкото за стеро­ид….