Мускулната памет и анаболните стероиди

28-JANUARY 2009Ефектът на тестостерона и производните му върху качването на мускулна маса при трениращи с тежести е добре познат. Дали обаче постигнатите така резулта­ти са трайни е въпрос, на който още не може да се даде еднозначен отговор. И каква е връзката им с мускулната памет? Проучване сред силови трибойци разкри нови данни за измененията, настъпващи в мускулатурата при злоупотреба с медикаменти с тестостерон и/или неговите производни. За целите на проучването шведски учени са сравнили три групи спортисти: – атлети, занимаващи се с трибой и злоупотребяващи с анаболни стероиди; – атлети, приемали в миналото такива медикаменти, които са преустановили употребата им към момента на проучването (трениращи с висока интензивност или преустановили активната си състезателна кариера); – атлети, занимаващи се активно със трибой без да употребяват стероиди.

Получените резултати били изненадващи. Очаквано били установени различия между контролната група мъже и силовите трибойци. При последните мускулните клетки (миофибрили) са имали по-голям напречен диаметър, по-висока плътност и по-голям брой клетъчни ядра – естествена адаптивна реакция на тъканта към приложените системни силови натоварвания. Очаквано били установени различия и между самите атлети. Така например мускулните проби от „натуралните трибойци” показали по-слабо изразени хипертрофични изменения от тези, взети от спортистите, употребяващи или употребявали анаболни стероиди. Различията касаели както размера и плътността на миофибрилите, така и броя на клетъчните ядра. Изненадващо обаче употребявалите някога стероиди атлети демонстрирали значителни различия от „натуралните трибойци” в степента на хипертрофичните изменения. Такива различия били открити дори и при тези, които преустановили активната си спортна дейност към момента на проучването! Т.е.  измененията, постигнати по време на „стероидните периоди”, са трайни и се запазват дори при липса на активна мускулна стимулация!