Мъже класически бодибилдинг до 180 см.

1. Владислав Коцев (№18)

2. Александър Петров (№17)

3. Петко Николов (№19)

4. Мирослав Христов (№16)

5. Борислав Илиев (№15)

Сравнително позиране: