Нервната адаптация

Нервната адаптацияСкоро мой приятел сподели притеснението си относно програмата, която бе почнал преди 12 седмици – че качва сила, но не и размер. Тренира редовно, дава всичко от себе си, но прогрес няма. Той ме знаеше като проповедник на високоинтензивния принцип на тренировка, според който за да станеш по-голям, първо трябва да станеш по-силен, но явно при него имаше противоречие. Ще кажете „знаех си, че този принцип не работи”. Не, имам друго обяснение – става въпрос за нервната адаптация.

Първата крачка към тренировката на тялото е правилно­то биомеханично изпълнение на движението. Втората е ав­томатичният отговор от централната нервна система, за да се приспособи към новия или различен стимул върху тялото. Третата стъпка е активацията на мускулната система и пос­ледната е най-важната – установяване на връзка между мус­кула и съзнанието, което му казва какво да прави. Връзката между тях, т. нар. моторна единица, е направена от моторни неврони, захранващи и стимулиращи всички мускулни влакна, за които се залавят. Когато мозъкът усети нужда от отговор на някой стимул, той изпраща сигнал на моторните неврони да стимулират контракция или релаксация. Когато започваме тренировъчна програма или опитваме ново упражнение, трябват 4-8 седмици (колкото са по-сложни, толкова по-дълго време трябва), за да го заучи нервната система – период, наричан нервна адаптация. Тя предшества мускулния растеж и…