Перфектният баланс

Повечето билдери погрешно акцентират само върху изграждането, вземайки суплементи, които основ­но стимулират синтеза на протеин. Но за увелича­ването на последния е толкова важно и забавянето на ка­таболизма. Мускулен растеж има само когато синтезът на протеин е в по-висока степен от разграждането му. Затова за да е растежът ви максимален, трябва да зна­ете кое увеличава синтеза на протеин, кои суплементи намаляват катаболизма и кои правят и двете…