ПОХГ

ПОХГ е съкращението на полово обвързващия хормон-глобулин, но той е познат и с абревиатурата SHBG (от англ. sex hormone binding globulin). Това е гликопротеин, който се обвързва с половите стероидни хормони тестостерон и естрадиол. (Другите стероидни хормони като прогестерон, кортизол и др. кортикостероиди се обвързват с транскортина). Функцията му е като андрогенен преносител на протеин, но може да участва и в междинни рецепторни процеси.