Правилният чийтинг

18 strАз съм фанатичен привърженик на стриктното изпълне­ние. Винаги съм твърдял, че то не трябва да се жертва за сметка на тежестта. Въпреки това обаче вярвам, че чийтингът има място в тренировката и може да е мощно оръжие за всеки билдер. Изпълнени в правилно време и по подходящ начин, упражненията с чийтинг са много ефикасни – убедил съм се в това. Но преди да минем на въпроса кой, кога, как и защо да използва чийтинг, да го изясим като понятие. Какво значи чийтинг?

 

Да изпълните упражнение по този начин значи да използвате по-голяма те­жест, отколкото при нормално изпълне­ние. За да задвижи тази допълнителна тежест, трениращият обикновено започ­ва с движение на тялото или лек тласък (или приклякане) от краката. Кое ще из­берете зависи от типа на упражнението. Да вземем за пример бицепсовото сгъ­ване с щанга – може би упражнението, където се използва най-често чийтинг. При стандартното изпълнение цялата ра­бота се върши от ръцете с малко или изобщо без помощ от тялото. От поло­жение с щанга до бедрата сгъвате ръце до горната част на гърдите само със си­лата на бицепсите. При чийтинг изпъл­нението изходното положение е същото, но преди да почнете вдигането, спуска­те щангата на 3-4 см към коленете и след това с леко поклащане на горната част на тялото я вдигате до гърдите…