При трицепсите случайности няма

8-1Те са мускулна група, която при Куинси Тейлър винаги е вървяла много добре. Въпреки че никога не са му създавали проблеми, за да ги развие, през тези 20 г. тренировки трябваше да приложи направо на­учни подходи. Един от тях е, че в основен период ги тренира с различни мускулни групи веднъж седмично. Но когато се готви за състезания, не раз­чита на случая, а набляга на тях сериозно. Ето как..