Римска мъртва тяга

Римска мъртва тягаКак се изпълнява римска мъртва тяга? Застанете прави с изпънати крака, раздалечени един от друг на ширината на раменете. Хватът на щангата е прониран (с дланите към вас). Поемете и задръжте дъх, свивайки таза и навеждайки се напред, като насочвате натиска на тежестта надолу към петите. Движението напред е докато тялото застане успоредно на по­да или малко под това ниво. При това движение плъзнете щан­гата надолу по краката до около средата на пищялите. Спазвайте нормалната извивка на гръбнака (леко из­вит в долната част на гърба) и гледайте напред по време на упражнението. Ако при извеждането напред започнете да из­вивате гръбнака, спрете движението веднага. В долната фаза не изпускайте въздуха и като запазва­те извивката в долната част на гърба, изправете тялото и из­несете таза напред. В горно положение трябва отново да зас­танете прав с рамене, изнесени назад…