Стриите

СтрийСтриите… “Защо се получават? Мога ли да предотвратя образуването им или да премахна че придобитите такива?”. В средите на билдерите това е често задаван въпрос, който заслужава специално разяснение и отговор. Стриите са видими дефекти на кожата, чието появяване е обусловено от две основни причини. Преди разясняването им обаче искам да обърна съвсем накратко вниманието ви върху строежа на кожата. Тя е многофункционален орган, който има пряко или косвено отношение към всички функции на организма. Като такава тя има относително сложен строеж. Най-горният слой на кожата се нарича епидермис (надкожие). Под него лежи дермата (същинската кожа), която от своя страна покрива хиподермата или така нареченото подкожие. Тези три слоя на кожата, състоящи се от клетки със специфична функция и строеж, не са отделени един от друг с резки граници. Между слоевете и клетките в тях има съединителна тъкан, кръвоносни съдове и нервни влакна. Особено богат на съединителна тъкан е епидермисът. Кръвоносните съдове и нервните влакна достигат само до дермата, а клетките на надлежащия епидермис получават хранителни вещества и кислород чрез дифузия (просмукване) от дермата и хиподермата. Съединителната тъкан, вързваща всички клетки в тялото, в това число и тези на кожата, е изградена основно от колаген и еластин. Този строеж на кожата и особеността на отношението на различните й слоеве един спрямо друг е предпоставка за поява на стриите.