Терапия извън цикъла

Терапия извън цикълаАко има нещо, което знам със сигурност, то е, че билдерите обръщат голямо внимание на циклите си. Много от тях са почти самообучили се доценти по стероидите, тъй като влагат особено внимание върху изследването на правилните стероиди, най-ефикасните дози и най-подхо­дящия подбор от спомагателни медикаменти. След тях обръщат особено внимание и на следстероидната терапия – този важен период в края на цикъла, когато се вземат медикаменти в подкрепа на тестостерона. И тук тези програми често се изследват до последния микродетайл. Но има нещо, което особено липсва – малко внима­ние се обръща на времето без никаква химия. А според мен този трети и последен етап от стероидния цикъл – тази терапия извън цикъла, също е особено важен и за него ще стане въпрос тук.