Тънката разлика

Често някой по-мускулест мъж или по-фина жена в залата считат тези свои качества за основа­ние да говорят с научна терминоло­гия. Не вземайте разказите им за нещо повече от техни начини, по които са стигнали там, където са. Дали тази външност съответства на вътрешното им състояние е друг въпрос и той не е за пренебрегване. Затова в два броя ще обърна вниманието ви на специфичните хранителни особености за жени, занимаващи се със силови тренировки.