Кръг за корема

downКогато започвах преди години, тренировката ми за корема бе тази тук. Тогава правех 2 серии с по 10 повт. от всяко  упражнение 2-3 пъти в седмицата – същото е и днес.
Програмата е кръгова тренировка от 6 различни упражнения за горната и долната част на корема и косите коремни мускули, изпълнени едно след друго – това изтощава най-добре цялата коремна област. Ако правите поотделно по няколко серии за всяка част от нея, работата върху корема няма да е завършена и стимулът ще е по-малък. Най-хубавото й е, че може да се изпълни за 5-10 минути навсякъде – не изисква оборудване, машини, дори лежанка. Общо правите 2 кръга, като почивате само между тях. През тази почивка направете стречинг на корема (т. нар. кобра стречинг): лягате по корем и вдигате протегнатите напред ръце и краката колкото може по-високо, като едновременно поглеждате през всяко рамо за 10 секунди за стречинг и на косите коремни мускули. Начинаещите могат да започнат първата седмица с по 5 повт. от упражнение, като целта е да повишат издръжливостта до 20. Щом напреднете, увеличете кръговете до 3-4 в тренировка.

Някои може да се смеят, когато почнете с по 5 повторения. Това са тези, които обикновено правят по 100 – и не получават максималното от тях. Обикновено задържат дъх и правят много бързо двадесетица. Аз предпочитам по-бавните движения с изцеждане и издишване. Задържате ли дъха, няма да изцедите корема качествено.