Хамър сгъване

4-3Застанете прави с по един дъмбел в ръцете, отпуснати отстрани на тялото. Хватът е неутрален – дланите гледат към тялото и палците сочат нагоре. Поемете въздух и го задръжте, сгъвайки ръка така, че да вдигнете дъмбела колкото може по-високо – това е т. нар. хамър сгъване. По време на цялото движение дръжте лактите неподвижни отстрани на тялото.