Хломидът

Хломидът е търговското наименование на хломифен цитрата, познат и като сепрафар, серофен и т.н. Обикновено е в блистери по 10-25 таблетки по 50 мг или на капсули по 25 мг. Първоначалното му предназначение бе да подпомогне овулацията при жените, но тъй като е антиестроген, той по­мага при възстановяване собственото производство на тес­тостерон след стероиден цикъл и е ефикасен за избягване на гинекомастия по време на него, когато се вземат ароматизиращи стероиди. Това става като се обвърже с естрогенните рецептори в клетките и ги блокира за естрогена в кръвта, полу­чен от ароматизацията от приема на стероида. Така донякъде се блокира ефектът от повишеното ниво на ест­рогена в тялото и се стимулира соб­ственото производство на тестостерон. По този начин той намалява гинекомастията и задържането на вода