Суперсерии за суперрастеж

6-1Бен Пакулски: По принцип не съм привърженик на редуването на мускулни групи по начина, по който първоначално бяха измислени суперсериите. Знам, че някои билдери растат страхотно така, но не и аз. Тялото ми реагира много по-добре на обикновените удължени суперсерии. Въпреки това развитието на някои мускулни групи като краката дължа на суперсериите, но те са други – запазена моя марка…