Ъгълът при трицепсите

6 - JULY 2008Сигурно сте забелязали как понякога екстензията от лег се препоръчва от тилен лег, а друг път от полулег или обратен наклон. Логичен е въпросът с какво даден ъгъл е по-добър от другите. Отговорът се крие в устройс­твото на трицепса. Както знаете, той има 3 глави: латерална, дълга и медиална…