Момчил Милев: Отказа ме химията

– В миналия брой завършихме с това, че по форумите пишат разни дървени философи, особено за химията. Какво имаше предвид?
– Че става въпрос за препарати, за които медицината на този етап не иска да вземе отношение за приложението им в спорта. И всеки измисля – един казал, друг недочул, трети недоразбрал и т.н., неща, които не са базирани на медицинска информация, нито на личен опит (ако бе от личен опит, пишещият нямаше да е анонимен).