Обратна коремна преса

Обратна коремна пресаОбратна коремна преса. Легнете на лежанката с ръце отстрани на тялото. Свий­те колене и вдигнете бедрата, докато застанат перпендику­лярно на пода. Това е стартовата позиция. Можете да се хва­нете и за кра­ищата на ле­жанката зад главата ви, но това намаля­ва леко ефек­тивността на движението. § Поеме­те и задръжте дъх и свийте коремните си мускули, за да изтеглят таза ви наго­ре към гърди­те. Коленете ви трябва да са сравнител­но близо до тях и тазът трябва да е напълно отлепен от лежанката. Дръжте коленете свити така, че движението да се извършва само от мускулната контрак­ция – без да използвате инерцията.

  • Издишайте след като преминете най-трудната част на движението. За да увеличите трудността, поставете ръцете си над главата.

Read more “Обратна коремна преса”

Удар върху талията

8 - APRIL M-AКогато стигнете до застой да кажем при гърдите, правите нещо ново, нали? Е, същото се отнася и за корема. Към него трябва да се отнасяте като към всяка мускулна група и ако той върви трудно, ето една нестандартна програма от фитнесгуруто Рамон Браганза…

Read more “Удар върху талията”