Първо балканско първенство по силов многобой: Силни мъже в Албена

Организирането на международно състезание за най-силен мъж в България е отдавнашна моя мечта, за което работя от дълго време. Радва ме фактът, че идеята ми за такива състезания набра скорост и се разрасна. Все повече хора се запознават с нашия спорт и са съпричастни към него. Това прави много голямо впечатление, защото помня есента на 1999 г., когато организирах такова състезание за първи път, изтощителните и дълги обяснения и разговори със спонсори и медии за това какво представлява спортът, как точно изглежда, които в повечето случаи завършваха с неразбиране от тяхна страна.

Read more “Първо балканско първенство по силов многобой: Силни мъже в Албена”